Park linowy Zwierzyniec
 

Polityka prywatności i stosowania plików cookies

Mając na uwadze obowiązujące przepisy w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisów o swobodnym przepływie danych osobowych - przyjęto rozwiązania chroniące podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

1. Nasza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych nam w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez nas, w tym przez serwis internetowy www.parklinowyzwierzyniec.pl, w oparciu o procedury zgodne z aktami prawnymi, a w szczególności:
a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
b. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
c. Ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie www.parklinowyzwierzyniec.pl jest firma ADAM-SKI Marcin Adamski, ul. Freislera 8/29, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-291-8963

3. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
c. merytorycznie poprawne, adekwatne oraz ograniczone do tego co niezbędne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Administrator danych osobowych przetwarza tylko na swoją potrzebę, dobrowolnie podane przez klientów dane konieczne do realizacji oferowanych usług.

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników serwisu www.parklinowyzwierzyniec.pl oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych.

6. Administrator danych osobowych przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu dane osobowe, jedynie w celu udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:

a. imię
b. nazwisko - opcja
c. adres e-mail
d. numer telefonu - opcja

7. Dane osobowe naszych klientów nie są sprzedawane ani udostępniane stronom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

8. Wszystkim naszym klientom i użytkownikom serwisu, którzy przekazali i wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przysługuje prawo do wglądu, prawo do modyfikacji tych danych, do przeniesienia do innego podmiotu oraz do ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

9. W celu wykonania swoich praw klient powinien skontaktować się z Administratorem danych osobowych poprzez adres: lemur.zwierzyniec@gmail.com lub ADAM-SKI Marcin Adamski, ul. Freislera 8/29, 33-300 Nowy Sącz.

11. Administrator danych osobowych realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu zapytania
b. poprzez dobrowolne podanie swoich danych niezbędnych do realizacji umowy
c. poprzez gromadzenie plików "cookies"

12. Przy pierwszej wizycie w serwisie www.parklinowyzwierzyniec.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików "cookies".

13. Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w naszym serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

14. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików "cookies":

a. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone
b. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

15. W serwisie www.parklinowyzwierzyniec.pl pojawiają się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od naszego serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

16. Polityka prywatności może podlegać zmianom w związku z ewentualnymi wymogami obowiązującego prawa, czy rozwojem technologii.Park czynny od 11:00 do 18:00.     Maj, czerwiec - weekendy.     Lipiec, sierpień - codziennie.   Wrzesień - weekendy.

Polecamy:

 

    Informacje:
Regulamin parku
Polityka prywatności

 
  © 2019   Park linowy Zwierzyniec   Strona główna   |   O nas   |   Trasy   |   Cennik   |   Dojazd   |   Galeria zdjęć   |   Kontakt
park linowy, rope park, Zwierzyniec,zipline,zip line,park,aktywny, wypoczynek,zabawa, Zwierzyńczyk, Roztocze, Zamoyski, lemur,zipline,jacnia,atrakcje dla dzieci, ordynariat, wspinanie, adventure, tyrolka, lubelskie,drzewa, Wachniewska, przygoda, adrenalina,imprezy integracyjne, kask, lonża, budowa parków linowych, linowy, park, lina, przygoda, outdoor, wysoki, lato, drzewo, aktywność, odwaga, niebezpieczeństwo, las, zabawa, natura, ludzie, ryzyko, sport, siła, młody, akcja, wyzwanie, dziecko, wspinaczka, sprzęt,park rozrywki,rowery, dziewczyna, zielony, wysokość, wypoczynek, góra, bezpieczeństwo, przygoda,wakacje, drewno, odważny, wytrzymałość, ekstremalne, strach, wiszące, kask, radość, dziecko,odwaga,cool, dla dzieci, drabiny, krajobraz, natura, zagraj, bezpieczeństwo, odcinek, osiągnięcie, aktywny